Holland: Dutch Housing Architecture - paulsmit
[HOEK VAN HOLLAND 00.5066]	 Hoek van Holland housing (1926) in 2de Scheepvaartstraat by architect Jan Oud. Photo Mick Palarczyk.